Our Team

RAJKUMAR (PRATIRAJ)
RAJKUMAR (PRATIRAJ)
Producer/Director

RITAM SRIVASTAV
RITAM SRIVASTAV
Director/Writer

PRASHANT PASSY PILLAI
PRASHANT PASSY PILLAI
Writer/Director

VIPUL SINGH
VIPUL SINGH
Writer

PRAVEEN TRIPATHI
PRAVEEN TRIPATHI
Assistant director

DHANENDRA KAWDE
DHANENDRA KAWDE
Art Director

JAGRUTI PARMAR
JAGRUTI PARMAR
Costume Designer

SANJIV RAJAT
SANJIV RAJAT
Writer